Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Privredno društvo "VELPROM" d.d. Sanski Most
Skraćeni naziv Društva "VELPROM" d.d. Sanski Most
Adresa Poljak bb, Sanski Most
Telefon 061/790-788
Fax -
Matični broj društva 20032430
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Naim Afgan predsjednik
Nadzorni odbor Safet Agović član
Nadzorni odbor Elma Mulahusić član
Uprava Emina Sušić direktor
Zastupa Sušić Emina
Osnovi kapital Društva 2.938.812,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 235105
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 2.938.812,50 KM
Serija: I