Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva DIONIČKO DRUŠTVO "CENTRAL" TUZLA
Skraćeni naziv Društva "CENTARL" d.d. Tuzla
Adresa Zlatarska 12, Tuzla
Telefon 035/257-315
Matični broj društva 1509944180064
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ramiz Karić predsjednik
Nadzorni odbor Stevo Djurić član
Nadzorni odbor Mišo Hrgovčić član
Nadzorni odbor Adil Mehmedović član
Nadzorni odbor Almir Begić član
Uprava Ahmet Jahić direktor
Zastupa Jahić Ahmet
Osnovi kapital Društva 285.720,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 28572
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 285.720,00 KM
Serija: I