Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ
Skraćeni naziv Društva JP "ŠUME TK" d.d. Kladanj
Adresa Fadila Kurtagića 1, Kladanj
Telefon 035/621-212
Fax 035/621-075
Matični broj društva 3-4
E-mail jpsumetk@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Senadin Kavazović član
Nadzorni odbor Ilma Ahmetagić član
Nadzorni odbor Ahmed Aljukić član
Nadzorni odbor Senad Musić predsjednik
Nadzorni odbor Fatima Nurikić Husić član
Nadzorni odbor Kadrija Mešić član
Nadzorni odbor Emir Halilović član
Uprava Almir Huskić direktor
Uprava Jasmin Mujić izvršni direktor
Uprava Amira Mašić izvršni direktor
Uprava Amel Mazalović izvršni direktor Š.G.
Uprava Edin Šahbazović izvršni direktor Š.G.
Uprava Nijaz Kadrić izvršni direktor Š.G.
Uprava Ramo Sejfić izvršni direktor Š.G.
Uprava Amra Gogić izvršni direktor
Zastupa Almir Huskić direktor
Osnovi kapital Društva 2.467.700,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 49354
Nominalna vrijednost: 50,00 KM
Vrijednost: 2.467.700,00 KM
Serija: I