Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "SNAGA" Vareš
Skraćeni naziv Društva D.D. "SNAGA" d.d. Vareš
Adresa Put mira 13, Vareš
Telefon 032/843-006
Fax 032/843-006
Matični broj društva 01166344
E-mail snaga.vares@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Admir Svrakić predsjednik
Nadzorni odbor Denis Antunović član
Nadzorni odbor Mustafa Čorbo član
Uprava Salih Hrvat direktor
Zastupa Salih Hrvat
Osnovi kapital Društva 3.486.322,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 249023
Nominalna vrijednost: 14,00 KM
Vrijednost: 3.486.322,00 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Dioničko društvo "SNAGA" Vareš Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "SNAGA" Vareš Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "SNAGA" Vareš Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Dioničko društvo "SNAGA" Vareš Izvještaj o bitnom događaju Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Dioničko društvo "SNAGA" Vareš Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download