Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Privredno društvo za eksploatacije i preradu "RUDAR" dioničko društvo Konjic
Skraćeni naziv Društva "RUDAR" d.d. Konjic
Adresa Kolonija bb, Konjic
Telefon 036/726-212
Fax 036/726-212
Matični broj društva 01006827
E-mail rudar_ko@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Esad Alić predsjednik
Nadzorni odbor Muhamed Mrahorović član
Nadzorni odbor Šaban Hasanović član
Uprava Sadik Tulić direktor
Zastupa Tulić Sadik
Osnovi kapital Društva 129.947,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 6530
Nominalna vrijednost: 19,90 KM
Vrijednost: 129.947,00 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina