Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko Društvo DIP "OŠTRELJ" Bosanski Petrovac
Skraćeni naziv Društva D.D. DIP "OŠTRELJ" Bosanski Petrovac
Adresa Safeta Hidića bb, Bosanski Petrovac
Telefon 061-693-854
Matični broj društva 20256494
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Zaher Atassi predsjednik
Nadzorni odbor Alhidada Jakupović član
Nadzorni odbor Nazif Balihodžić član
Nadzorni odbor Gorana Begić član
Nadzorni odbor Edin Ibrahimpašić član
Uprava Muhamed Ferizović direktor
Zastupa Ferizović Muhamed
Osnovi kapital Društva 4.889.365,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 132145
Nominalna vrijednost: 37,00 KM
Vrijednost: 4.889.365,00 KM
Serija: I