Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "TRGOCOOP" DIONIČKO DRUŠTVO, Ljubuški
Skraćeni naziv Društva "TRGOCOOP" DD, Ljubuški
Adresa Stjepana Radića 2, Ljubuški
Telefon 039/830-301
Fax 039/833-340
Matični broj društva 20011777
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Dragan Mišetić član
Nadzorni odbor Marko Herceg član
Nadzorni odbor Milan Lučić predsjednik
Nadzorni odbor Stjepan Jelinić član
Nadzorni odbor Ivica Lučić član
Uprava Dražen Lučić direktor
Uprava Mile Bebek izvršni direktor
Uprava Goran Dodig izvršni direktor
Zastupa Lučić Dražen
Osnovi kapital Društva 4.604.500,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 368360
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 4.604.500,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"TRGOCOOP" DIONIČKO DRUŠTVO, Ljubuški Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"TRGOCOOP" DIONIČKO DRUŠTVO, Ljubuški Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download