Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "CENTRAL BROKER HAUS GROUP" Berzno posrednička kuća, Dioničko društvo
Skraćeni naziv Društva "C.B.H&GROUP" D.D.
Adresa Kranjčevićeva 21, Sarajevo
Telefon 033/203-928
Fax 033/203-929
Matični broj društva 20252189
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Amir Bošnjak predsjednik
Nadzorni odbor Milena Male član
Nadzorni odbor Anto Perčinlić član
Uprava Ivan Juhant direktor
Zastupa Juhant Ivan
Osnovi kapital Društva 50.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 500
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 50.000,00 KM
Serija: I