Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva DIONIČKO DRUŠTVO DISTRIBUTIVNI CENTAR TEŠANJ
Skraćeni naziv Društva D.D. DC TEŠANJ KRAŠEVO
Adresa Kraševo 68, Tešanj
Telefon 032/692-388
Fax 032/692-388
Matični broj društva 20288531
E-mail info@dct.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Dino Ahmić član
Nadzorni odbor Amira Bedak predsjednik
Nadzorni odbor Sabira Ahmić član
Uprava Šemso Ahmić direktor
Zastupa Šemso Ahmić
Osnovi kapital Društva 7.287.900,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 528590
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 5.285.900,00 KM
Serija: I

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 200000
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 2.000.000,00 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina