Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "STAKLENICI" dioničko društvo Čapljina
Skraćeni naziv Društva "STAKLENICI" d.d. Čapljina
Adresa Klepci bb, Čapljina
Telefon 036/814-860
Fax 036/814-860
Matični broj društva 1-8894
E-mail staklenici@tel.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Igor Vidović član
Nadzorni odbor Drago Grbavac predsjednik
Nadzorni odbor Augustin Rupčić član
Uprava Monika Buntić v.d. direktor
Zastupa Monika Buntić
Osnovi kapital Društva 2.726.089,28 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 74402
Nominalna vrijednost: 36,64 KM
Vrijednost: 2.726.089,28 KM
Serija: II