Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Hotelsko-ugostiteljsko-turističko dioničko društvo "ADUNA" Bihać
Skraćeni naziv Društva HUT "ADUNA" d.d Bihać
Adresa 5. Korpusa 3, Bihać
Telefon 037/224-107
Fax 037/228-428
Matični broj društva 1-1330-00
E-mail hutaduna@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Lana Čavkić član
Nadzorni odbor Arijana Čavkić-Hodžić član
Nadzorni odbor Emira Čavkić - Bibanović predsjednik
Uprava Arnela Čavkić-Hodžić direktor
Zastupa Arnela Čavkić-Hodžić
Osnovi kapital Društva 17.388.900,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 144210
Nominalna vrijednost: 90,00 KM
Vrijednost: 12.978.900,00 KM
Serija: I

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 49000
Nominalna vrijednost: 90,00 KM
Vrijednost: 4.410.000,00 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Hotelsko-ugostiteljsko-turističko dioničko društvo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Hotelsko-ugostiteljsko-turističko dioničko društvo "ADUNA" Bihać Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Hotelsko-ugostiteljsko-turističko dioničko društvo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download