Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva APRO "FLORAMI" dioničko društvo Mostar
Skraćeni naziv Društva APRO "FLORAMI" d.d. Mostar
Adresa Blajburških žrtava bb, Mostar
Telefon 036/347-054
Fax 036/347-054
Matični broj društva 1-8893
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Adnan Bunjo predsjednik
Nadzorni odbor Zdenko Penava član
Nadzorni odbor Ivan Vukšić član
Nadzorni odbor Mara Vukšić član
Nadzorni odbor Marko Matić član
Uprava Elmin Frljak direktor
Zastupa Elmin Frljak
Osnovi kapital Društva 10.348.800,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 103488
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 10.348.800,00 KM
Serija: A