Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva APRO "FLORAMI" dioničko društvo Mostar
Skraćeni naziv Društva APRO "FLORAMI" d.d. Mostar
Adresa Bišće polje (zgrada INTERA TEHNOLOŠKI PARK) bb, Mostar
Telefon 061 402 618
Fax
Matični broj društva 1-8893
E-mail aprofloramidd@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Marko Matić predsjednik
Nadzorni odbor Snježana Grbavac član
Nadzorni odbor Sanel Bećiragić član
Uprava Krunislav Turudić direktor
Zastupa Krunislav Turudić direktor
Osnovi kapital Društva 10.348.800,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 103488
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 10.348.800,00 KM
Serija: A