Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva FAMOS GRADNJA, dioničko društvo za inženjering, građevinarstvo, trgovinu i usluge Sarajevo
Skraćeni naziv Društva FAMOS GRADNJA d.d. Sarajevo
Adresa 6. April 3, Ilidža
Telefon 033/514-001
Fax 033/514-001
Matični broj društva 65-02-0004-13
E-mail famos_gradnja@yahoo.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Enver Muharemović predsjednik
Nadzorni odbor Derva Damadžić član
Nadzorni odbor Džano Skenderagić član
Uprava Arijana Zorlak direktor
Zastupa Arijana Zorlak
Osnovi kapital Društva 465.620,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 30040
Nominalna vrijednost: 15,50 KM
Vrijednost: 465.620,00 KM
Serija: I