Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "ZIKO" Zavidovići
Skraćeni naziv Društva D.D. "ZIKO" Zavidovići
Adresa Dolac bb bb, Zavidovići
Telefon 032/859-051
Fax 032/859-049
Matični broj društva 43-02-0004-11
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ismet Mujanović član
Nadzorni odbor Ferida Mujanović član
Nadzorni odbor Kenan Mujanović predsjednik
Uprava Ferid Mujanović direktor
Zastupa Ferid Mujanović
Osnovi kapital Društva 7.550.359,80 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 426574
Nominalna vrijednost: 17,70 KM
Vrijednost: 7.550.359,80 KM
Serija: II