Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "BOSNA AUTO" Dioničko društvo za trgovinu i usluge Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "BOSNA AUTO" d.d. Sarajevo
Adresa Semizovac bb, Sarajevo
Telefon 033/652-284
Fax 033/652-302
Matični broj društva 65-02-0020-11
E-mail info@bosnaauto.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Damir Dizdar predsjednik
Uprava Fadil Šahbaz direktor
Zastupa Fadil Šahbaz
Nadzorni odbor Asmir Kadrić član
Nadzorni odbor Asija Kamarić član
Osnovi kapital Društva 7.030.697,60 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 291296
Nominalna vrijednost: 20,60 KM
Vrijednost: 6.000.697,60 KM
Serija: B

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 50000
Nominalna vrijednost: 20,60 KM
Vrijednost: 1.030.000,00 KM
Serija: C