Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "PROMET" Dioničko društvo za trgovinu i usluge
Skraćeni naziv Društva "PROMET" d.d. Sarajevo
Adresa Branilaca Šipa 4c, Sarajevo
Telefon 033/290-012
Fax 033/290-015
Matični broj društva 65-02-0016-12
E-mail prometdd@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Senad Sefić predsjednik
Nadzorni odbor Hasan Sarajlija član
Nadzorni odbor Fikret Hadžić član
Uprava Jirota Dedović Cedrela direktor
Uprava Nermin Čengić izvršni direktor
Zastupa Cedrela Jirota Dedović
Osnovi kapital Društva 618.272,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 38642
Nominalna vrijednost: 16,00 KM
Vrijednost: 618.272,00 KM
Serija: III