Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "DTS-TRGOVINA BiH" Zenica, dioničko društvo Zenica
Skraćeni naziv Društva "DTS-ZENICA" D.D. Zenica
Adresa Adolfa Goldbergera 6, Zenica
Telefon 032/406-156
Fax 032/406-156
Matični broj društva 20063394
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mugdim Grcić predsjednik
Nadzorni odbor Salih Dilaver član
Nadzorni odbor Ankica Bencun član
Uprava Fuad Omanović direktor
Zastupa Omanović Fuad
Osnovi kapital Društva 526.700,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 52670
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 526.700,00 KM
Serija: I