Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "OLIMP" Dioničko društvo za proizvodnju i promet modne konfekcije Gračanica
Skraćeni naziv Društva "OLIMP" d.d. Gračanica
Adresa Industrijska zona bb, Gračanica
Telefon 035/704-886
Fax 035/704-902
Matični broj društva 20287985
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ferid Imamović predsjednik
Nadzorni odbor Dževaz Nurić član
Nadzorni odbor Jasmin Karađuz član
Uprava Hazim Hasinović direktor
Zastupa Hasinović Hazim
Osnovi kapital Društva 2.024.874,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 33580
Nominalna vrijednost: 60,30 KM
Vrijednost: 2.024.874,00 KM
Serija: I