Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo za kartično poslovanje "BAMCARD" Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "BAMCARD" d.d. Sarajevo
Adresa Trg Heroja 10/II, Sarajevo
Telefon 033/722-200
Fax 033/722-202
Matični broj društva 1-21874
E-mail info@bamcard.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Samir Mustafić predsjednik
Nadzorni odbor Kerim Chouaibi član
Uprava Hasan Hasić direktor
Zastupa Hasan Hasić direktor
Nadzorni odbor Christian Becker član
Osnovi kapital Društva 2.435.455,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 17001
Nominalna vrijednost: 55,00 KM
Vrijednost: 935.055,00 KM
Serija: A

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 27280
Nominalna vrijednost: 55,00 KM
Vrijednost: 1.500.400,00 KM
Serija: B
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Dioničko društvo za kartično poslovanje "BAMCARD" Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo za kartično poslovanje "BAMCARD" Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Dioničko društvo za kartično poslovanje "BAMCARD" Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download