Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "MIB TBM" d.d. Tvornica biro mašina
Skraćeni naziv Društva "MIB TBM" d.d. Bugojno
Adresa Armije BiH 171, Bugojno
Telefon 030/251-243
Fax 030/251-243
Matični broj društva 4236223430005
E-mail tbm@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ermin Lihovac predsjednik
Nadzorni odbor Šaban Deljković član
Nadzorni odbor Ibro Razić član
Uprava Azema Bečirović direktor
Zastupa Bečirović Azema
Osnovi kapital Društva 9.185.277,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 524873
Nominalna vrijednost: 17,50 KM
Vrijednost: 9.185.277,50 KM
Serija: B