Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničarsko društvo "OGREVTRANS"
Skraćeni naziv Društva DD "OGREVTRANS"
Adresa Sakiba Nišića 10, Sarajevo
Telefon 033/217-280
Fax 033/444-491
Matični broj društva 1-1734
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Hajro Ćehović član
Nadzorni odbor Emir Halilović predsjednik
Nadzorni odbor Mustafa Sušić član
Uprava Aldin Hodović direktor
Zastupa Aldin Hodović
Osnovi kapital Društva 233.420,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 23342
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 233.420,00 KM
Serija: II