Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "HIDROMETAL" dioničko društvo za građevinske instalacije i inžinjering Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "HIDROMETAL" d.d. Sarajevo
Adresa Igmanska 8, Sarajevo
Telefon 033/652-815
Fax 033/655-358
Matični broj društva 01102591
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Milinko Lale član
Nadzorni odbor Lejla Bavčić član
Nadzorni odbor Nenad Kovačević član
Nadzorni odbor Aziz Lučkin član
Nadzorni odbor Hasan Džihanić član
Uprava Emina Valjevac v.d. direktor
Zastupa Valjevac Emina
Osnovi kapital Društva 186.790,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 18679
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 186.790,00 KM
Serija: A