Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "ŠTANCOVANI DIJELOVI" Dioničko društvo Konjic
Skraćeni naziv Društva "ŠTANCOVANI DIJELOVI" d.d. Konjic
Adresa Donje polje 42, Konjic
Telefon 036/727-427
Fax 036/727-427
Matični broj društva 01-11105
E-mail dijelovi_s@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Alem Beganović predsjednik
Nadzorni odbor Nazif Puteš član
Nadzorni odbor Ejub Mujić član
Uprava Irfan Špago direktor
Zastupa Irfan Špago
Osnovi kapital Društva 986.239,80 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 52182
Nominalna vrijednost: 18,90 KM
Vrijednost: 986.239,80 KM
Serija: II