Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Društvo za proizvodnju, promet i usluge "EKO" d.d. Žepče
Skraćeni naziv Društva "EKO" d.d. Žepče
Adresa Ljeskovica bb, Žepče
Telefon 032/881-176
Fax 032/881-176
Matični broj društva 11093205
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ivica Mandura predsjednik
Nadzorni odbor Stjepan Nikolić član
Nadzorni odbor Pavica Jurišić član
Uprava Bajisa Huseinagić direktor
Zastupa Huseinagić Bajisa
Osnovi kapital Društva 4.983.280,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 498328
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 4.983.280,00 KM
Serija: I