Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "MIRELA" D.D. Čapljina
Skraćeni naziv Društva "MIRELA" d.d. Čapljina
Adresa Stolačka cesta bb, Čapljina
Telefon 036/572 088
Fax 036/572 088
Matični broj društva 11025455
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Miro Ajanić predsjednik
Nadzorni odbor Ivan Raguž član
Nadzorni odbor Zdenko Klepić član
Uprava Spomenka Ajanić direktor
Zastupa Spomenka Ajanić
Osnovi kapital Društva 738.687,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 59095
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 738.687,50 KM
Serija: A