Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Šipad dioničko društvo za konsalting poslove Sarajevo
Skraćeni naziv Društva Šipad d.d. Sarajevo
Adresa Maršala Tita 13, Sarajevo
Telefon 033/220-523
Fax 033/220-523
Matični broj društva 1-22666
E-mail cesko.esad@sipad.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ibro Pršeš član
Nadzorni odbor Zlatan Jugo član
Nadzorni odbor Nenad Štark predsjednik
Uprava Esad Ćesko direktor
Uprava Nedžla Potogija izvršni direktor
Uprava Milan Nikolić izvršni direktor
Zastupa Esad Ćesko
Osnovi kapital Društva 136.030,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 13603
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 136.030,00 KM
Serija: I