Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "GRADITELJ" dioničko društvo Čitluk
Skraćeni naziv Društva "GRADITELJ" d.d. Čitluk
Adresa S.S.Kranjčevića 3, Čitluk
Telefon 036/642-144
Fax 036/642-144
Matični broj društva 11051634
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ante Herceg predsjednik
Nadzorni odbor Ronald Planinić član
Nadzorni odbor Marija Čarapina član
Uprava Robert Čavar direktor
Zastupa Robert Čavar direktor
Osnovi kapital Društva 1.022.460,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 102246
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 1.022.460,00 KM
Serija: I