Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva ŠUMARSTVO "SREDNJE NERETVANSKO" dioničko društvo Mostar
Skraćeni naziv Društva ŠUMARSTVO "SREDNJE NERETVANSKO" d.d. Mostar
Adresa Južni logor bb, Mostar
Telefon 036/756-523
Fax 036/756-523
Matični broj društva 42271970
E-mail sumarstvomostar@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mustafa Nezirić predsjednik
Nadzorni odbor Hrvoje Šunjić član
Nadzorni odbor
Uprava Mirhana Tuzlaković v.d. direktor
Zastupa Mirhana Tuzlaković
Nadzorni odbor Mirko Martinović član
Osnovi kapital Društva 106.307,08 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 7403
Nominalna vrijednost: 14,36 KM
Vrijednost: 106.307,08 KM
Serija: II