Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "ELEKTROBOSNA" Otvoreno dioničko društvo Jajce
Skraćeni naziv Društva "ELEKTROBOSNA" d.d. Jajce
Adresa Brune Bušića bb, Jajce
Telefon 030/273-019
Fax 030/273-233
Matični broj društva 51-02-0004-09
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Adil Vuković direktor
Zastupa Adil Vuković
Nadzorni odbor Almir Šabić predsjednik
Nadzorni odbor Samir Suša član
Nadzorni odbor Haris Pezo član
Osnovi kapital Društva 36.190.050,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 2895204
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 36.190.050,00 KM
Serija: A