Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "GraPek" dioničko društvo za proizvodnju i promet pekarskih proizvoda i tgovina na veliko i malo Kakanj
Skraćeni naziv Društva "GraPek" d.d. Kakanj
Adresa Sedme Muslimanske brigade 23, Kakanj
Telefon 032/554-708
Fax 032/554-708
Matični broj društva 43-02-0019-08
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Elvedin Bjelopoljak predsjednik
Nadzorni odbor Mijo Marić član
Nadzorni odbor Ida Kepić član
Uprava Elvis Beganović v.d. direktor
Zastupa Elvis Beganović
Osnovi kapital Društva 307.570,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 30757
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 307.570,00 KM
Serija: B