Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva ŠUMARSTVO "PRENJ" dioničko društvo Konjic
Skraćeni naziv Društva ŠUMARSTVO "PRENJ" DD Konjic
Adresa Sarajevska 31, Konjic
Telefon 036/726-209
Fax 036/727-127
Matični broj društva 1-894
E-mail prenj@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Muharem Kozić član
Nadzorni odbor Sead Alić predsjednik
Nadzorni odbor Olja Mujagić član
Uprava Samir Alikadić direktor
Zastupa Samir Alikadić
Uprava Alija Sulejmanović tehnički direktor
Osnovi kapital Društva 2.877.300,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 287730
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 2.877.300,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina