Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva ŠUMARSTVO "PRENJ" dioničko društvo Konjic
Skraćeni naziv Društva ŠUMARSTVO "PRENJ" DD Konjic
Adresa Sarajevska 31, Konjic
Telefon 036/726-209
Fax 036/727-127
Matični broj društva 1-894
E-mail prenj@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Husein Hodžić član
Nadzorni odbor Sead Alić predsjednik
Nadzorni odbor Alija Bulić član
Uprava Alija Sulejmanović tehnički direktor
Uprava Fedža Voloder direktor
Zastupa Fedža Voloder direktor
Osnovi kapital Društva 2.877.300,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 287730
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 2.877.300,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
ŠUMARSTVO "PRENJ" dioničko društvo Konjic Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
ŠUMARSTVO "PRENJ" dioničko društvo Konjic Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ŠUMARSTVO "PRENJ" dioničko društvo Konjic Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download