Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Inpek" dioničko društvo Zenica
Skraćeni naziv Društva "Inpek" d.d. Zenica
Adresa Sarajevska 113, Zenica
Telefon 032/403-445
Fax 032/403-445
Matični broj društva 4218209200007
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Fuad Pojskić član
Nadzorni odbor Edin Mehić predsjednik
Nadzorni odbor Akif Smailhodžić član
Uprava Šemsudin Subašić v.d. direktor
Zastupa Subašić Šemsudin
Osnovi kapital Društva 4.029.200,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 402920
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 4.029.200,00 KM
Serija: I