Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva DITA INDUSTRIJA DETERDŽENATA d.d. Tuzla
Skraćeni naziv Društva DITA d.d. Tuzla
Adresa Husinskih rudara bb, Tuzla
Telefon 035/281-009
Fax 035/386-060
Matični broj društva 1-176
E-mail dita-d.d.@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Haris Abdurahmanović član
Nadzorni odbor Suad Kurtagić predsjednik
Nadzorni odbor Slaven Grubešić član
Uprava Sead Pašić izvršni direktor
Uprava Mujaga Begić izvršni direktor
Uprava Adnan Džidić direktor
Zastupa Džidić Adnan
Osnovi kapital Društva 3.207.603,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 305486
Nominalna vrijednost: 10,50 KM
Vrijednost: 3.207.603,00 KM
Serija: I,II,III
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina