Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva CROATIA-REMONT d.d. Čapljina
Skraćeni naziv Društva CROATIA-REMONT d.d. Čapljina
Adresa Tasovčići bb, Čapljina
Telefon 036/805-099
Fax 036/807-267
Matični broj društva 1-9341
E-mail croatia.remont@tel.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Darko Vučina predsjednik
Nadzorni odbor Ivo Nonković član
Nadzorni odbor Matej Boras član
Uprava Vladimir Božić direktor
Zastupa Vladimir Božić direktor
Osnovi kapital Društva 2.132.650,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 25090
Nominalna vrijednost: 85,00 KM
Vrijednost: 2.132.650,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
CROATIA-REMONT d.d. Čapljina Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
CROATIA-REMONT d.d. Čapljina Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
CROATIA-REMONT d.d. Čapljina Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
CROATIA-REMONT d.d. Čapljina Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
CROATIA-REMONT d.d. Čapljina Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Datum Dokument
07.03.2024. 22 Okončana ponuda za preuzimanje društva Croatia-remont d.d Čapljina -CROATIA OSIGURANJE d.d. Mostar Preuzimanje download