Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "17 SEPTEMBAR" dioničko društvo Bosanska Krupa
Skraćeni naziv Društva "17 SEPTEMBAR" d.d. Bosanska Krupa
Adresa 511 Slavne brigade bb, Bosanska Krupa
Telefon 037/313-238
Fax 037/471-390
Matični broj društva 42632660
E-mail -
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Edin Dedić predsjednik
Nadzorni odbor Muharem Omerdić član
Nadzorni odbor Aladin Telalović član
Uprava Mevlida Dedić direktor
Zastupa Mevlida Dedić
Osnovi kapital Društva 3.127.296,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 32576
Nominalna vrijednost: 96,00 KM
Vrijednost: 3.127.296,00 KM
Serija: I