Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "BAZNA HEMIJA" dioničko društvo Vitkovići
Skraćeni naziv Društva "BAZNA HEMIJA" d.d. Vitkovići
Adresa Vitkovići bb, Goražde
Telefon 038/230-073
Matični broj društva 20223057
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Sinan Bečirović član
Nadzorni odbor Emina Sadiković član
Nadzorni odbor Ibrahim Imamović predsjednik
Nadzorni odbor Hajrudin Selimović član
Nadzorni odbor Zijo Tanjo član
Uprava Ragib Omanović direktor
Zastupa Omanović Ragib
Osnovi kapital Društva 47.356.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 23678
Nominalna vrijednost: 2.000,00 KM
Vrijednost: 47.356.000,00 KM
Serija: II