Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "MAHNJAČA" Industrija osobne zaštitne opreme Žepče, potpuna odgovornost
Skraćeni naziv Društva DD "MAHNJAČA" ILZO Žepče
Adresa Anke Topić bb, Žepče
Telefon 032/881-144
Fax 032/881-621
Matični broj društva 42180885
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mladen Ivešić predsjednik
Nadzorni odbor Ivica Papić član
Nadzorni odbor Alojz Zovko član
Uprava Saša Jović direktor
Zastupa Jović Saša
Osnovi kapital Društva 4.934.700,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 246735
Nominalna vrijednost: 20,00 KM
Vrijednost: 4.934.700,00 KM
Serija: I