Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva UNIS-LASTA, Tvornica bicikla i opreme, dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva UNIS-LASTA d.d. Sarajevo
Adresa Lužansko polje 7, Ilidža
Telefon 033/624-605
Fax 033/624-640
Matični broj društva 01351693
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Marina Nevrt član
Nadzorni odbor Admir Duraković član
Nadzorni odbor Edin Gačanović predsjednik
Uprava Amir Skopak v.d. direktor
Zastupa Amir Skopak
Osnovi kapital Društva 4.510.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 225500
Nominalna vrijednost: 20,00 KM
Vrijednost: 4.510.000,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina