Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva TIMAL d.d. za proizvodnju i promet izolacionim i ostalim građevinskim materijalima ŠIROKI BRIJEG
Skraćeni naziv Društva TIMAL d.d. ŠIROKI BRIJEG
Adresa Put za Mostar bb, Široki Brijeg
Telefon 039/705-358
Fax 039/705-358
Matični broj društva 11119557
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Danica Primorac predsjednik
Nadzorni odbor Matija Jurić član
Nadzorni odbor Željka Odak član
Uprava Ante Primorac direktor
Zastupa Primiorac Ante
Osnovi kapital Društva 2.325.287,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 186023
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 2.325.287,50 KM
Serija: I