Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "ingrap" Dioničko društvo za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala
Skraćeni naziv Društva "INGRAP" d.d.
Adresa Hadželi 116 i 118, Hadžići
Telefon 033/420-137
Fax 033/420-137
Matični broj društva 1030841
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Besim Sinanović predsjednik
Nadzorni odbor Kočiz Arnaut član
Nadzorni odbor Ramadan Šarić član
Nadzorni odbor Damir Begić član
Nadzorni odbor Amel Begić član
Uprava Mustafa Emšo izvršni direktor
Uprava Eniz Skejić direktor
Zastupa Skejić Eniz
Osnovi kapital Društva 1.209.510,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 120951
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 1.209.510,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina