Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "STOLARIJA" Zenica
Skraćeni naziv Društva "STOLARIJA" d.d. Zenica
Adresa Zmajevačka cesta 6, Zenica
Telefon 032/406-680
Fax 032/417-355
Matični broj društva 42182930
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mira Husremović predsjednik
Nadzorni odbor Muhamed Husremović član
Nadzorni odbor Amra Džafić član
Uprava Jasmin Kurtagić v.d. direktor
Zastupa Kurtagić Jasmin
Osnovi kapital Društva 413.840,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 41384
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 413.840,00 KM
Serija: I