Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "PKB-SARAJEVO" Dioničko društvo za promet robe na veliko i malo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "PKB-SARAJEVO" d.d. Sarajevo
Adresa Ismeta Alajbegovića Šerbe 30, Sarajevo
Telefon 033/467-069
Fax 033/546-437
Matični broj društva 65-02-0012-12
E-mail pkbsarajevo@epn.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Sabro Hasković predsjednik
Nadzorni odbor Haris Pašić član
Nadzorni odbor Selman Sadiković član
Uprava Hajrudin Adžajlić direktor
Uprava Dženana Popara sekretar
Zastupa Hajrudin Adžajlić
Osnovi kapital Društva 1.825.100,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 18251
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 1.825.100,00 KM
Serija: I