Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "TEHNOMEHANIKA" d.d. Proizvodnja i usluge Orašje
Skraćeni naziv Društva "TEHNOMEHANIKA" d.d. Orašje
Adresa Auto-cesta bb, Orašje
Telefon 031/712-066, 031/712-006
Fax 031/712-006
Matični broj društva 1-1227
E-mail tehnomehanika@tel.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Pavo Oršolić član
Nadzorni odbor Marina Baotić predsjednik
Nadzorni odbor Joso Kobaš član
Uprava Mato Živković direktor
Zastupa Mato Živković
Osnovi kapital Društva 1.005.900,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 10059
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 1.005.900,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"TEHNOMEHANIKA" d.d. Proizvodnja i usluge Orašje Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"TEHNOMEHANIKA" d.d. Proizvodnja i usluge Orašje Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download