Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu "GRADING KOMERC" d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "GRADING KOMERC" d.d. Sarajevo
Adresa Kemal Begova 1, Sarajevo
Telefon 033/445-507
Fax 033/445-507
Matični broj društva 01073763
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Željko Ilić predsjednik
Nadzorni odbor Dževad Kapetanović član
Nadzorni odbor Radomir Ovuka član
Uprava Mirko Kovačević direktor
Zastupa Kovačević Mirko
Osnovi kapital Društva 197.550,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 15804
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 197.550,00 KM
Serija: I