Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "BAGS ENERGOTEHNIKA" Dioničko društvo, Vogošća, Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "BAGS ENERGOTEHNIKA" d.d. Vogošća
Adresa Igmanska bb, Vogošća
Telefon 033/432-632
Fax 033/432-611
Matični broj društva 65-02-004-14
E-mail info@bagsenergotehnika.ba
Web stranica www.bagsenergotehnika.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Harun Musić predsjednik
Nadzorni odbor Mirnes Turbo član
Nadzorni odbor Fetah Kadrić član
Uprava Enis Džihanić direktor
Zastupa Enis Džihanić direktor
Osnovi kapital Društva 3.591.264,48 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1575116
Nominalna vrijednost: 2,28 KM
Vrijednost: 3.591.264,48 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"BAGS ENERGOTEHNIKA" Dioničko društvo, Vogošća, Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
"BAGS ENERGOTEHNIKA" Dioničko društvo, Vogošća, Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
"BAGS ENERGOTEHNIKA" Dioničko društvo, Vogošća, Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"BAGS ENERGOTEHNIKA" Dioničko društvo, Vogošća, Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"BAGS ENERGOTEHNIKA" Dioničko društvo, Vogošća, Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"BAGS ENERGOTEHNIKA" Dioničko društvo, Vogošća, Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download