Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničarsko društvo "Vatrostalna" Zenica
Skraćeni naziv Društva D.D. "Vatrostalna" Zenica
Adresa Juraja Najtharta 42, Zenica
Telefon 032/403-029
Matični broj društva 20198265
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Fikreta Zukić predsjednik
Nadzorni odbor Enisa Harmandić član
Nadzorni odbor Abdulah Čolaković član
Uprava Džemaludin Drinić direktor
Zastupa Drinić Džemaludin
Osnovi kapital Društva 431.830,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 43183
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 431.830,00 KM
Serija: I