Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "AMFIBOLIT" d.d. Vareš
Skraćeni naziv Društva "AMFIBOLIT" d.d. Vareš
Adresa Rudarska bb, Vareš
Telefon 032/845-333
Fax 032/845-148
Matični broj društva 20196548
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nedžad Balić predsjednik
Nadzorni odbor Enver Hercegovac član
Nadzorni odbor Miroslav Batinić član
Uprava Fadila Turki v.d. direktor
Zastupa Turki Fadila
Osnovi kapital Društva 553.280,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 55328
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 553.280,00 KM
Serija: I