Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "APRO" Export-Import dioničko društvo Mostar
Skraćeni naziv Društva "APRO" Export-Import d.d. Mostar
Adresa Krpića 3, Mostar
Telefon 036/580-177
Fax 036/580-177
Matični broj društva 20162406
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Adil Trgo predsjednik
Nadzorni odbor Ibro Rahimić član
Nadzorni odbor Adin Trgo član
Uprava Dževahira Gološ v.d. direktor
Zastupa Gološ Dževahira
Osnovi kapital Društva 1.552.992,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 16177
Nominalna vrijednost: 96,00 KM
Vrijednost: 1.552.992,00 KM
Serija: I