Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "ŠPEDICIJATURIST" dioničko društvo Bugojno
Skraćeni naziv Društva "ŠPEDICIJATURIST" d.d. Bugojno
Adresa Šehitluci 1, Bugojno
Telefon 030/251-490
Fax 030/252-042
Matični broj društva 20052341
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nedžad Hozić predsjednik
Nadzorni odbor Meho Druško član
Nadzorni odbor Aida Horić član
Uprava Abdulselam Hozić direktor
Zastupa Hozić Abduselam
Osnovi kapital Društva 2.068.650,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 102114
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 1.276.425,00 KM
Serija: I

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 31757
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 396.962,50 KM
Serija: II

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 31621
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 395.262,50 KM
Serija: III