Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva RUDARSKO PREDUZEĆE "BAKOVIĆI" D.D. Fojnica
Skraćeni naziv Društva RP "BAKOVIĆI" D.D. Fojnica
Adresa Rupnovac 9, Fojnica
Telefon 030/837-088
Fax 030/837-088
Matični broj društva 20058013
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nijaz Bunjo predsjednik
Nadzorni odbor Suljo Bešić član
Nadzorni odbor Behaija Kurta član
Uprava Kemal Čohadžić direktor
Zastupa Čohadžić Kemal
Osnovi kapital Društva 369.687,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 29575
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 369.687,50 KM
Serija: I